Asfalt recycling

Bitumen is een product uit de . Recycling van asfalt is vanaf de jaren tachtig in ons land toegepast. Eerst partieel (ca. ) en koud toegevoegd aan nieuw asfalt, en later vrijwel overal.

Bij de ontwikkeling van nieuwe en het verbeteren van bestaande asfaltproducten staat het milieu voorop. Met de ingebruikname van het HERA-System (Highly Ecologic Recycling Asphalt System) neemt KWS Infra een stap in de toekomst. In de loop der tijd gaan de elastische eigenschappen van asfalt grotendeels verloren. LE2AP staat voor Low Emission .

Bij 1 hergebruik van dit verouderde asfalt moet . Niet teerhouden asfalt wordt gerecycled tot een kwaliteitsproduct dat wordt gebruikt. Dit geeft aan dat Van Dalen recycling een essentiële rol binnen het totale . Historie Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gevonden op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam . In de tijd dat de vraag om 1 recycling van asfalt te onderzoeken opkwam was Al. Met de uitbreiding van een Alfa Tech parallel droogtrommel, is produceren met recycling asfalt granulaat op de asfalt centrale mogelijk. Adding an Alfa Tech parallel-flow dryer makes production using recycled granulated asphalt possible at the asphalt plant.

Maatschappelijke wenselijkheid.

In een markt waar grondstoffen schaarser en energie aanzienlijk duurder. Het afval dat wij bij Beelen verwerken kent een recyclepercentage van. Asfalgranulaat als basis onderlaag voor het asfalt . Fabriek recycling asfalt in Son. Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden.

Wij recyclen betonpuin tot herbruikbaar betongranulaat, waarmee een . In deze code is als minimale standaard voor de verwerking van teerhoudend asfalt thermische reiniging voorgeschreven. We zijn op de goede weg echter grote . Dit wordt toegepast in hoogwaardige asfaltmengsels en funderingsmengsels voor onze klanten. Vrijgekomen asfalt wordt door ons zorgvuldigd gecontroleerd op teerhoudendhei verontreinigingen en overige. Een correcte inname van oud asfalt . Ons grootschalige bouwstoffencentrum in Eindhoven is volledig toegerust op de inname van steenachtige reststoffen als puin, beton en asfalt, en de verwerking . Het toepassen van gerecycled asfalt kan zowel de empirische als de. Het toepassen van gerecycled asfalt kan zowel de empirische als de functionele eigenschappen van het . Asfalt is uitermate geschikt voor hergebruik.

De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit `de keten` verwijderen. Het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt is dan ook opgenomen als .