Bodemenergie

Branchevereniging voor bodemenergie-bedrijven. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die . Aardwarmte wordt gewonnen uit de diepe ondergrond.

De bodem in Flevoland kan duurzame energie leveren. Warmte-koudeopslag en geothermie zijn twee technieken om bodemenergie te winnen. Het principe van bodemenergie is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte die opgeslagen is in de . Het opwekken van bodemenergie is gebaat .

De potentie van bodemenergie is enorm. Daarom is het belangrijk dat we bodemenergie, ook wel warmte- en koudeopslag (WKO), intensief en optimaal . Toepassing van bodemenergie kan het energieverbruik en de CO2-uitstoot voor verwarming en koeling van gebouwen met verminderen. Hiervoor bestaan twee methodes:.

De toepassing van bodemenergie is de laatste jaren sterk in opmars. De voorraad fossiele brandstoffen begint eindig te worden. Wat is het beleid en de wet- en regelgeving op het gebied van bodemenergie? U wilt uw energieverbruik terugbrengen en tegelijkertijd kosten besparen?

Dan is bodemenergie een aantrekkelijke en duurzame oplossing.

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of pand te verwarmen en te koelen. Het verbruikt geen eindige brandstoffen. En het is voordelig, helemaal in de huidige markt met stijgende . Bodemenergie – ook wel aardwarmte – is duurzaam. De ondergrond van Zuid-Holland wordt gebruikt voor het winnen of tijdelijk opslaan van warmte en koude . Eén van de meest efficiënte en milieuvriendelijkste bron voor verwarming en koeling van uw accommodatie bevindt zich onder uw voeten.

In Nederland maken we steeds meer gebruik van de bodem als bron en opslagmedium voor energie. Met bodemenergie wordt gedoeld op de energie die uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Vanuit het oogpunt van duurzame energie leent energieopslag in de bodem zich bij uitstek voor lage temperatuuropslag voor . Jaren hebben we gedacht dat fossiele brandstofbronnen als aardgas en olie onuitputtelijk zijn. Een bodemenergiesysteem is een bewezen duurzame techniek voor het energiezuinig koelen en verwarmen van gebouwen, kassen, . Ervaringen Utrechtse school met bodemenergie.

In de winter wordt juist de aanwezige warmte uit het grondwater gebruikt. Een gesloten bodemenergiesysteem wisselt warmte en koude uit met de bodem met behulp van kunststof . Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen. Een workshop met bedrijven en kennisorganisaties boog zich over de belangrijkste belemmeringen bij de aanleg van de putten voor . In de provinciale omgevingsverordening (POV) van Drenthe is aangeven waar bodemenergie-systemen wel en niet mogen worden toegepast.

Basiscursus vakmanschap bodemenergie (RES). Klik op onderstaande links om de bijbehorende documenten te downloaden: Eindtermen . Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen, beide .