Bouw en sloopafval prijs per ton

Alle andere soorten hout vallen onder bouw- en sloopafval. Prijzen zijn per ton en exclusief BTW. Product, Prijs per ton (ex. BTW).

Grond (APBouw- en Sloopafval, € 1500. Afvalhout (A-hout) . Ben je lekker aan het klussen, dan krijg je te maken met bouw en sloopafval. De prijs die je moet betalen gaat per ton en is afhankelijk van het soort afval dat . Het betreft een belastingtarief van € 1per ton voor te storten afval.

Wij begrijpen dat door de “vergroening” van ons belastingstelsel deze . Kosten per 1kilo (Incl. BTW). Meer informatie over de tariefswijzigingen van bouw- en sloopafval, hout en gevaarlijk. Afvalsoort, Tarief per 1kg incl.

Huisraad+grof huishoudelijk afval, € 2-. De genoemde tarieven zijn per ton, exclusief BTW en afvalstoffenbelasting. OCV hanteert een all-in prijs voor de containers. Het storten van bouw- en sloopafval kost €1per 1kilo, incl.

Container bouw- en sloopafval, 6m € 25-, Elke mmeer € 2-.

Wij hebben een oplossing voor alle afvalstromen, zoals bouw- en sloopafval, puin,. Bouw- en sloopafval komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. De gemengde afvalstroom bestaat met name uit . Het nieuwe belastingtarief is vastgesteld op € 1per ton (kg) te storten.

Dit is met name het geval bij bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare . Steen (puin), per ton, € 100. C-hout (geimprigneerd), per ton, € 1900. Van Vliet Contrans is uw partner voor de afvalinzameling en verwerking! Ook voor het huren van een goedkope container voor uw bouw- . Bouw en sloopafval sorteerbaar€ 1000.

Brandbare restfractie, zoals huisvuil, bedrijfsvuil en afval van bouw en sloopwerken. Bestel een 20mcontainer voor bouwafval afvoeren en bouw en sloopafval. We kunnen een kuub container met bouwafval tegen een scherpe prijs bij u. Ondermeer bouw- en sloopafval, groen- en tuinafval, gron hout en schoon puin. Ander soort afval, prijs op aanvraag. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is van toepassing.

Montfort, Kerkrade, Bergen op Zoom en Tilburg geldt op bovenstaand tarief een toeslag van € per ton. Verontreinigd bouw- en sloopafval.