Gevaarlijk afval

Welke regels stelt de overheid aan gevaarlijk afval? Laat gevaarlijk afval door de professionals van Van Gansewinkel ophalen. Wij hebben alle benodigdheden in huis om chemisch afval veilig af te voeren.

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. SUEZ is specialist in het inzamelen en verwerken van gevaarlijk afval en chemisch afval. Klein gevaarlijk afval (KGA) is afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. KGA bestaat bijvoorbeeld uit loo .

Van Vliet Groep is één van de weinige die landelijk gevaarlijk (chemisch) afval (KCA) inzamelt. Het inzamelen en verwerken van KCA is een vak apart, . Vliko: het adres voor het inzamelen en veilig verwerken van gevaarlijk en chemisch afval in omgeving Leiden! Lees hier meer over onze verwerking van . De specialist voor de inzameling van gevaarlijk en of chemisch afval afval in Nederland.

Niemand zit te wachten op gevaarlijk afval…. Op ons Depot gevaarlijk afval verwerken wij uw gevaarlijk afval veilig en milieuverantwoord. Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot schoonmaakmiddelen en verf.

Wat wel of niet gevaarlijke afval is, wordt bepaald door de Europese afvalstoffenlijst (Eural1).

In deze afvalstoffenkaart zijn de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet voor het gescheiden afvoeren en inzamelen van gevaarlijk afval door bedrijven. Uw onderneming houdt zich bezig met het inzamelen, kopen en verkopen van niet-gevaarlijke afvalstoffen, organiseert de verwijdering of de . Vanwege de schadelijke bestanddelen voor mens, dier of milieu mag dit afval niet bij het gewone afval. Afvalzorg kan gevaarlijk afval op diverse manieren be- en verwerken. Zo kunnen we grond reinigen, baggerspecie bewerken en koolteerhoudend asfalt opslaan . De afvalstromen die in de eural lijst aangegeven zijn met een ster, vallen onder de definitie . U kunt als burger KGA , oliën en vetten (waar onder frituurolie en -vet) bij de gemeente . Wat nog bruikbaar is, halen we er uit voor hergebruik en recycling. Regeling vervoer huishoudelijk . Iedere zaterdag op de milieustraat van 10.

Om te bepalen of iets een gevaarlijke stof is op grond van de Eural heeft het ministerie van VROM een Handreiking Eural opgesteld. Achtergronddocumenten bij het Landelijk Afvalbeheerplan over gevaarlijk afval. Een gespecialiseerde, gescheiden afvoer van deze stroom is wettelijk verplicht.