Grond saneren prijs

Controle op het saneringsresultaat: kosten van milieukundige begeleiding en analyses. Controle van de ontgraven of af te voeren grond: circa € 1– à € 20 . Er worden geen standaardprijzen genoem omdat de totale kosten afhankelijk zijn van de noodzakelijke werkzaamheden.

Bij geen vervuiling is dat alleen . Wanneer een stuk grond niet aan de gestelde eisen en normen voldoet, moet. Product, Prijs per ton (ex. BTW).

Grond met onbekende kwaliteit en van onverdachte locatie, € 25.

Hoeveel grond krijg je extra voor welke prijs? Als het stukken lager is dan de huidige woongron dan gewoon laten saneren. Verkoop van verontreinigde grond Kan je een perceel grond dat. De overdracht kan pas plaatsvinden als de sanering is uitgevoerd of als er . Laat uw vervuilde grond door Bodem Belang keuren en afvoeren. Bij het saneren van de bodem gaan wij nauwgezet te werk en graven wij alleen de . Bedrijven die hun bedrijfsterrein willen saneren, kunnen zich voortaan bij.

De wijze van verwerking van de verontrei- nigde grond en van het grondwater. De tijdsdruk waaronder de sanering dient plaats te vinden.

Bij ex situ saneringen wordt de verontreinigde grond afgegraven en. Dit is een kostbare maar snelle en effectieve manier om te saneren. Je kunt stappen zetten om te voorkomen dat jij vervuilde grond koopt of daar een woning op laat.

Voordat een besluit over sanering wordt genomen, kunnen bewoners,. De kosten van het saneren van de grond kunnen hoog oplopen. De vervuiler of eigenaar moet de vervuilde grond zo snel mogelijk opruimen.

BUS) moeten voor de sanering een melding indienen. Boverhoff is gespecialiseerd in bodemsanering als ook het tijdelijk uitplaatsen van grond en volledig gecertificeerd conform het . Beschikking Saneringsplan, Een beschikking ter goedkeuring van een. Functiegericht saneren kan zowel voor de bovengrond als voor de . De ondergrond is plaatselijk vanaf meter –mv tot meter –. Overzicht kostenramingen van saneringsplan tot en met. Meest voorkomende reden: de hoeveelheid afgegraven grond blijkt groter te zijn .