Hartgeleiding

Het prikkelgeleidingssysteem is een netwerkje van speciale cellen in de hartspier die elkaar in een domino-effect een . U leest informatie over het ontstaan van deze aandoening en de klachten die daarbij . Als het QRS-complex breder is dan seconde komt dat meestal door een vertraging in het geleidingssysteem, een bundeltakblok:.

Je hart klopt om je weefsels en organen van zuurstofrijk bloed te voorzien. De kracht en efficiëntie van je hartslag zijn afhankelijk van je . Het elektrische geleidingssysteem bezit twee zogenaamde knopen: de sinusknoop en de atrioventriculaire knoop (AV-knoop). Weergave van de gesproken tekst.

Het geleidingsstelsel van het hart functioneert als een door het lichaam zelf aangelegde pacemaker en zorgt dat het hart blijft kloppen. Vertalingen in context van hartgeleiding in Nederlands-Engels van Reverso Context: De vergunninghouder heeft recentelijk een studie uitgevoerd onder . Hartgeleiding ouder dan gedacht. Soms wordt een afvlakking van de T-top . Het hart van een vis of amfibie lijkt meer op het . Een hartritmestoornis of kortweg ritmestoornis kan op verschillende stoornissen van de hartslag duiden. De klinische betekenis van een ritmestoornis kan . Een elektrocardiogram of ecg (in Nederland in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.

Pre-en postnatale ontwikkeling van de hartgeleiding.

Hartritmestoornissen zijn een steeds terugkerende verstoring van het gewone ritme dat een gezond hart dient te hebben. Bij patiënten met een bundeltakblok is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van een stoornis in de hartgeleiding (AV- blok) bij gebruik van klassieke . Verder kunnen optreden : een daling van triiodothyronine en thyroxine, een afname van de hartgeleiding, fotosensitiviteit en hyponatremie. Bij een gezond hart persen en . Bij kinderen die daar gevoelig voor zijn, kan dit leiden tot . De meest frequente bijwerkingen van nifedipine zijn reflextachycar- die, vochtretentie en veranderde hartgeleiding. Zij zijn in ernst minder dan bij de . Een interactie kan optreden met middelen die de hartgeleiding eveneens vertragen, zoals β-blokkers, verapamil, digoxine en de meeste anti-aritmica, maar ook . Ziektes gerelateerd aan Moeilijkheden met ademhalen Hartafwijking Hart geleiding gebreken Breathing difficulties Heart defect Heart conduction defects.

De gespierde wand van de hartkamers(=ventrikels). QT-verlenging, oftewel een vertraagde hartgeleiding). De eerste twee sterfgevallen zijn nader geanalyseer en daarbij bleek dat de ene . Voorzichtigheid is geboden bij toepassing van cholinesteraseremmers bij sick-sinus syndroom, afwijkingen in de hartgeleiding, ulcus pepticum in de anamnese, . Er kan een aanzienlijke daling van de hartslag en de hartgeleiding optreden bij gelijktijdige behandeling met metoprolol en reserpine, alfa-methyldopa, . QTc verlenging de op-één-na meest voorkomende reden om een. ARN 5is een superselectieve AR antagonist waarbij het gaat om de invloed van ARN 5op QTc tijden (hartgeleiding), één van de recente .