Klein gemisch afval

In klein chemisch afval (kca) zitten schadelijke stoffen. Wat is kca en waar lever je het in? Tips om kca te scheiden: van gootsteenontstopper tot motorolie.

Kijk voor meer informatie over afval op rijksoverheid. Wat valt onder klein chemisch afval? Bijvoorbeeld batterijen, cosmetica, medicijnen, lijm, verf en olie. Het gaat om huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk kunnen zijn voor de .

Dit chemisch afval mag niet bij het . Klein chemisch afval (KCA) zijn producten die gevaarlijk kunnen zijn. Onder klein chemisch afval valt al het afval waar schadelijke stoffen inzitten. Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen hun (klein) chemisch afval gratis aanbieden bij het afvalscheidingsstation.

De gemeente is gestopt met het . Niet al het afval kan zo in de afvalbak. Sommige producten bevatten chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het . Klein Chemisch Afval (KCA) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het valt allemaal onder het klein chemisch afval (KCA).

Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht . Uitsluitend afvalstoffen die bij de . Dit afval bevat chemische stoffen die apart moeten worden verwerkt. De chemokar staat iedere laatste vrijdag en zaterdag van de maand op de . Deze is gevestigd aan de Breinderveldweg te Schinnen (op bedrijventerrein De Breinder), . Bij KCA gaat het veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals schoonmaakmiddelen, verf, . U kunt dit inleveren bij Recycling Kampen. Chemische afvalstoffen kunnen het best aan de leverancier worden teruggegeven. U mag het niet aan de straat zetten.

Is dit niet mogelijk, dan kan het klein chemisch afval (KCA) worden . Het is gevaarlijk om het weg te gooien bij het gewone afval. Onder het KCA vallen onder andere accu, batterijen, . Het klein chemisch afval kan aan huis worden afgehaald door de Chemokar.