Lastdiagram lezen

Sinds jaar en dag leren chauffeurs het verplichte lastdiagram lezen, maar niemand doet dat. Linde heeft een betere oplossing. Op elke heftruck moet een lastdiagram aanwezig zijn waarop het.

Ook is de afname van de werklast door een hogere hefhoogte af te lezen. Bekijk onderstaand lastdiagram. Waarom moet jij als bestuurder in staat zijn om het lastdiagram te kunnen lezen? Omdat het overschrijden van een van de genoemde waarde tot gevaarlijke .

Via het lastdiagram krijg je makkelijk een indruk hoe het met de stabiliteit van een. Info over lastdiagram heftruck. Het typeplaatje of het lastdiagram dat op de truck is aangebracht, is bindend voor de maximaal op te nemen last. U mag de truck noch in vuurgevaarlijke of.

Het wordt nog veel lastiger wanneer het loodspersoneel niet kan lezen of schrijven. Dit probleem is opgelost door . De Forklift Driversclub neemt jullie mee terug de schoolbanken in. Up-to-date blijven van je kennis is namelijk erg . Je moet kunnen omgaan met verschillende soorten lasten, een lastdiagram kunnen lezen en een zwaartepunt van een last kunnen aanwijzen.

Diverse soorten pallets en verpakkingen. Soorten aandrijving (elektro en verbranding). Het bepalen van het lastzwaartepunt. De opschriften en symbolen op de heftruck zijn goed te lezen, bijv.

Na het lezen van deze tool- box is het. Zorg er dan ook voor dat je deze kunt lezen en begrijpen. Ook kan je een lastdiagram lezen en een zwaartepunt van een last aanwijzen. Je gebruikt het systeem van heffen en dalen op de juiste . Dit valt te lezen in de beleidsregels 3. Op een heftruck moeten een typeplaat en lastdiagram aanwezig zijn op een plaats . Beoordelen kwaliteit lastdragers.

Het lastdiagram – tenminste voor drie verschillende afstanden – moet in het zicht van. Zijn de opschriften en symbolen op de heftruck goed te lezen? Wil je meer informatie of dit boek kopen en lezen?

Opleider: Logo van Orbi Opleidingen. Deel 4: Veiligheidsvoorschriften Het verschil tussen kijken en zien. De heftruckbestuurder en zijn . Het mastenprogramma loopt hierbij tot meter. Hoe hoog onze testtruck kan heffen is helaas niet op het lastdiagram afte lezen. Ook moesten ze een lastdiagram kunnen lezen.

De spanning steeg dan ook aardig bij onze leerlingen voor het afsluitende examen. Lastdiagram vorktanden (basisuitvoering).