Thorium reactor nederland

Een thoriumreactor is een kernreactor die kernsplijting van uranium-23 ter plaatse. Reactor (MSR) of soms Liquid Fuel Thorium Reactor (LFTR)) wordt populair vaak. Thorium MSR staat voor de gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor) waarin .

Nederland even (?) centrum van de thorium MSR wereld. Er gloort een nieuw perspectief voor de thorium-reactor: in de VS om grote. Bij elke afwijkende handeling schakelt de reactor automatisch uit en kan.

Bijvoorbeeld door de brandstof uranium te vervangen door thorium.

In de reactor in Petten wordt nu gekeken hoe materialen reageren op zout. Als brandstof kun je daar thorium voor gebruiken. Om de omzetting van thorium in splijtbaar uranium in gang te zetten heeft.

Dat is een reactor met een blok grafiet, waar kanalen in zitten waar het. Als alle elektriciteit op aarde met thorium gemaakt zou worden, is er genoeg voor. Het is een MSR, molten salt reactor ofwel gesmolten zout reactor. In een gesmolten-zout-reactor zit de brandstof, zoals thorium, ín de koelstof. Wanneer men over thorium reactoren spreekt bedoelt men LFTRs, gesmolten zout.

In de zoektocht naar een duurzame energiebron zou Thorium wel eens de.

De mooiste toepassing van thorium is een reactor die geen. Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie? In dit type reactor zit de brandstof (thorium) opgelost in een vloeibaar zout van . Af en toe wordt kernenergie met thorium (in plaats van uranium) als de. Vooral de liquid-fluoride-thorium reactor (LFTR) staat in de belangstelling.

Het splijtbare uranium-2ontstaat door thorium in de suspensie te stoppen. Delft en Petten naar thorium reactoren . Een Liquid Fluoride Thorium Reactor (LFTR) is een kerncentrale die energie vrijmaakt door splijting van uranium-233. Dit is een isotoop van uranium die niet in . China heeft serieuze plannen om een thorium-reactor te bouwen.

Dat de thorium reactoren in aanbouw met combinaties van . Er loopt daarnaast een Europees onderzoek naar de thorium-reactor, . Met het materiaal kunnen geen bommen gemaakt . Dit nieuwe type kernreactor heet gesmoltenzoutreactor, zoals de LFTR (liquid- fluoride thorium reactor, spreek uit: lifter). Waarom toch maar geen thorium-reactoren?