Trombocytentransfusie

Controleer altijd de opbrengst van trombocytentransfusie (minuten tot) één uur of (16-)uur na toediening. Een trombocytentransfusie (bloedplaatjes) wordt minder vaak gedaan dan een erytrocytentransfusie. Inmiddels is bekend dat tal van klinische en immunologische fac-.

NAITP (neonatale allo-immuun trombocytopenie) bij toekomstige zwangerschappen. Alleen wanneer door het bloedplaatjes tekort een levensbedreigende bloeding ontstaat, is een transfusie met bloedplaatjes de meest . Indicaties voor trombocytentransfusie bij trombocytopenie en trombo- cytopathie. Dosis en volume van trombocytentransfusies bij neonaten.

Selectie trombocyten concentraat. ABincompatibele trombocytentransfusie leidt tot verkorte overleving trombocyten . Hematologische patiënten die intensieve chemotherapie ondergaan krijgen trombocytentransfusies om bloedingen . Incidentie hemolyse incompatibel trombocytentransfusie. Trombocytentransfusie-refractoriteit.

Zelden aanleiding tot refractairiteit. Met ABO incompatibel product veilige trombocyten transfusie. De regelmatig toegepaste behandeling van patiënten met een hersenbloeding met trombocytentransfusie is niet effectief en waarschijnlijk zelfs . Een bloedtransfusie is alleen mogelijk als ontvanger en donor dezelfde of een compatibele (uitwisselbare) bloedgroep hebben, .

Plasmatransfusies voor niet-chirurgische patiënten. Omschrijving op aanvraagformulier, Antistoffen tegen trombocyten en kruisproef bij refractoriteit na trombocytentransfusie. HLA antistoffen kunnen leiden tot afstoting transplantaat of geen tot slechte opbrengst na trombocytentransfusie. Na toediening van ml RBC, ongeveer minuten na het beëindigen van de trombocytentransfusie, krijgt patiënte een koude rilling en de . Overweeg om bij ernstige en levensbedreigende gastro-intestinale, traumatische of intracerebrale bloedingen onder TAR gebruik een trombocyten transfusie te . Remt de prostaglandinesynthese via irreversibele remming van het enzym cyclo-oxygenase.

Een preventieve trombocytentransfusie bij patiënten met trombocytopenie is beter dan het niet-geven van bloedplaatjes. Het resultaat van trombocytentransfusies wordt door een groot aantal factoren . Dit zijn meestal patiënten die met . Vertalingen in context van trombocytentransfusie toe in Nederlands-Engels van Reverso Context: De beslissing om trombocytentransfusie toe te passen, moet . Zouden mijn leukocyten hetzelfde . Patiënt A, een 35-jarige man, werd . Spoedbakje tijdens ATG toediening: – amp clemastine (tavegil). De belangrijkste oorzaken voor trombocytopenie zijn verhoogde afbraak, pooling van trombocyten, . Een pasgeborene wordt profylactisch behandeld met een trombocytentransfusie. Het kind is icte-risch en bij nader diagnostisch onderzoek worden . Veilighei tijdighei doelmatigheid.

Tijdens de ingreep werd een trombocytentransfusie toegediend.