Gemisch afval

In klein chemisch afval (kca) zitten schadelijke stoffen. Wat is kca en waar lever je het in? Tips om kca te scheiden: van gootsteenontstopper tot motorolie.

Chemisch afval of giftig(e) afval(stoffen) is afval afkomstig van chemicaliën of gebruik van chemicaliën. Onder de noemer van chemisch afval valt een breed . Kijk voor meer informatie over afval op rijksoverheid. Het gaat om huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk kunnen zijn voor de .

Laat gevaarlijk afval door de professionals van Van Gansewinkel ophalen. Wij hebben alle benodigdheden in huis om chemisch afval veilig af te voeren. Onder klein chemisch afval valt al het afval waar schadelijke stoffen inzitten. Klein Chemisch Afval (KCA) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Bijvoorbeeld batterijen, cosmetica, medicijnen, lijm, verf en olie.

Dit afval is namelijk slecht voor het milieu . Uitsluitend afvalstoffen die bij de . Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu. Hiervoor is een inzameldepot ingericht op de milieustraat.

Verder staat er regelmatig een . Chemische afvalstoffen kunnen het best aan de leverancier worden teruggegeven. Is dit niet mogelijk, dan kan het klein chemisch afval (KCA) worden . De chemokar staat iedere laatste vrijdag en zaterdag van de maand op de . Dit chemisch afval mag niet bij het . Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen hun (klein) chemisch afval gratis aanbieden bij het afvalscheidingsstation. De gemeente is gestopt met het . Bij KCA gaat het veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals schoonmaakmiddelen, verf, . Niet al het afval kan zo in de afvalbak. U kunt als burger klein chemisch afval (kca) . Sommige producten bevatten chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het . Huishoudens kunnen bij de gemeente klein chemisch afval afgeven. U mag het niet aan de straat zetten.

Chemisch afval is te herkennen aan een speciaal symbool op de verpakking: een afvalcontainer met een kruis er door heen.