Nnrd afval

NNRD is gespecialiseerd in het ophalen, het transporteren en het verwerken van diverse soorten bedrijfsafval. Deze nieuwe voortuigen voldoen aan de hoogste emissienorm, euro6. Hiermee garandeert de NNRD haar klanten dat haar afval op een .

NNRD in Drachten is een afvalinzamelaar die denkt in kansen, continu op zoek is naar. Zo halen we energie uit afval en geven we grondstoffen een nieuwe . Het bedrijf uit Drachten is in zijn 21-jarig bestaan gegroeid tot een van de grote afvalinzamelaars in Frieslan Groningen en . NNRD heeft zich gespecialiseerd in het inzamelen van afval, in de meest brede zin van.

Wij zijn gedreven om gebruik te . Opdrachtgever is voorts verplicht . Afvalbeheer Noord-Groningen is een BV waarin Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en Omrin samenwerken, om het afval uit de gemeenten De Marne, . Kan ik elke werkdag mijn afval komen brengen? Ja, u kunt van maandag tot zaterdag uw afval aanbieden op ons afvalbengstation. Een kijkje in onze keuken: Onlangs was service design agency (Wethinknext) bij ons op visite.

Tot en met vrijdag maart kunnen onze klanten met hun afval in Veendam terecht. Bij de jachthaven van Oostmahorn heeft de NNRD uit Drachten woensdag drie nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst. NNRD zorgt met innovatieve en duurzame logistieke systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct verwerken tot eindproduct.

NNRD vanuit Drachten en Veendam alle soorten afval in van bedrijven in . Prodak Archiefvernietiging heeft al jaren een bijzondere band met de NNR Noord Nederlandse Reinigingsdienst. De NNRD is een afval-inzamelaar die denkt . In de oneven weken wordt de container met het huishoudelijk afval geleegd. Op de feestdagen met een kruis er doorheen wordt geen afval opgehaald. De Noord-Nederlandse Reinigingsdienst (NNRD) doet een proef om de bedrijfsafvalroutes mobiel af te handelen met een tablet. In Noord-Holland leveren wij containers voor verschillende afvalstromen.

Omdat al het door ons ingezamelde afval op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycle . Naast het inzamelen en overslaan van diverse afvalstromen is de NNRD ook actief . Wij verzamelen en transporteren alle . Voor puin, bouw en sloopafval, grond en hout container en groenafval. Reiniging op Ameland is niet alleen het ophalen van afval maar . Daarbij maken we ons sterk voor . Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van afval dat vrijkomt bij kleine en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en sloop. Huidige info over Noord Nederlandse Reinigingsdienst (NNRD) in Drachten, Friesland van de Afval sectie. Kaart en wegbeschrijvingen, openingsuren, telefoon, . Econedwerk is uw specialist in afvalverwerking.

De afvalinzamelaar van Nederland. NNRD breidt uit met nieuwe energiezuinige portaalwagens. Hiermee wordt het afval op milieuvriendelijke wijze vervoerd.

Icochema Specifiek ziekenhuisafval mag alleen door vergunninghouders worden beheerd. Ons bedrijf Icochema is vergunninghouder en beschikt over eigen .