Tankkeuring

De tankkeuring van ondergrondse tanks is een wettelijke verplichting opgelegd door de overhei en aanbevolen voor bovengrondse tanks. Tankkeuringen en inspecties van tankinstallaties. Hamer is gespecialiseerd in het installeren van tanks en het uitvoeren van tankkeuringen voor zowel bovengrondse- als ondergrondse brandstoftanks.

Heb je gemerkt dat jouw tankkeuring niet tijdig werd uitgevoerd en jouw mazouttank niet voorzien is van een groene merkplaat? Onderstaande verplichtingen gelden voor stookolietanks (mazouttanks) die gebruikt worden voor de verwarming van woningen. Controle vóór de stookolietank . Een tankkeuring is een attest welk aangeeft dat een boven- of ondergrondse stookolietank aan alle verplichtingen op gebied van dichthei etc.

Wens je meer info omtrent de wetgeving van mazouttanks? Hoeveel kost een tankkeuring bij Comfort Energy? Een ondergronds reservoir voor particulier gebruik en kleiner dan 5. Omdat deze regels in het verleden niet altijd even duidelijk waren en er ook nog enkele data . Keuring tank(opslag)installaties. Zowel ondergrondse als bovengrondse tanks en het bijbehorende leidingwerk dienen periodiek gekeurd te worden.

De overheid wordt steeds strenger op het vlak van tanken die gebruikt worden voor het stockeren van brandstoffen. De tanks van Tamoil Express Grijpskerk moeten dit jaar worden gekeurd. Laat uw tank keuren om bodemverontreiniging tegen te gaan.

Lisanne Hennevel LPG, Milieu, Uit de praktijk van. Milieu- en veiligheidswetgeving rond tankstations is vaak . Om uw mazouttank te mogen gebruiken, is het wettelijk verplicht deze te laten keuren en dit geldt zowel voor . ADR tankkeuringen zijn ondertussen gesneden koek voor ons mogen we toch wel zeggen. Van exotische voertuigen kijken wij niet zomaar meer op, maar deze . De consument heeft het recht aan mazoutaanbod.

Esopus bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder . Vergelijk bedrijven Van Leeuwenborgh Leo, Van Leeuwenborgh L. De goedkoopste in heel Limburg! Mazouttanks, stookolietanks, gasketels. Europese Commissie en de Verenigde Naties zijn de uniforme voorschriften vastgesteld . Een periodieke tankkeuring is vereist bij nieuwe alsook bij bestaande mazouttanks om eventuele bodemverontreiniging te voorkomen. Bij een tankkeuring wordt gecontroleerd of de tank niet lekt en voorzien is van de nodige uitrusting.

GG Nood aan tankkeuring of tankneutralisatie? Nazareth reinigt, keurt of neutraliseert uw brandstoftank. Installatie Pellethaarden JustFire beschikt over een netwerk van installatiebedrijven en installateurs die uw pas . Erkend technicus alle mazouttanks: Verkoop, verhuur, keuring, overvulbeveiliging, dichtheidscontroles,.

Bestaande brandstoftanks dienen wettelijk periodiek gekeurd te worden door een erkende technicus of bodemdeskundige. Deze keuring heeft als doel de kans .